Son yıllarda çevre politikalarının yeni bir hal alması iklimin ve gerekli ham madde ihtiyacının getirdiği zorunluluklardan ötürü yenilenebilir enerjiye olan ilginin artışı  ivmeli olarak yükselmektedir. Bu yenilenebilir enerji sektörünün şüphesiz baş aktörlerinden birisi de güneş enerjisidir. Dünyamız için vazgeçilmez bir enerji türü olan güneş, uzun yıllardır insanlığın odak noktası halindedir. Önemini yüzyıllardır koruyan bu enerji türü, zamanın belirli dönemlerinde insanlığı farklı alternatif enerji üretim mekanizmalarını oluşturmaya ve bu enerjiden inovatif bir biçimde yararlanmaya yöneltti ve yöneltmeye devam etmektedir. Güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri ise bunlardan sadece bir tanesidir.

Genel hatlarıyla bahsedecek olursak, güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri (GESIS),kendi sistemi içerisindeki özelleşmiş parçaların kompozit bir yapı oluşturduğu, kollektörler yardımıyla güneşten emilen enerjiyi ısı enerjisine çevirerek bu sayede suyun ısıtılmasına olanak sağlayan  yenilenebilir, çevreci ve aynı zamanda maliyeti düşük bir sistemdir.

Güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleri daha çok su ısıtma üzerine kullanılıyor gibi görülseler de bu amacının yanı sıra binaların ısıtılıp soğutulması, havuzların ısıtılması ve daha gelişmiş versiyonlarında (Yoğunlaştırılmış solar termal sistemler) elektrik üretimi gibi özellikleri de görebilmemiz mümkün. Gün boyu yüksek ışınıma maruz bölgelerde GESIS gibi sistemlerin kurulması, su ısıtma maliyetlerinde de %90’a varan bir azalmayı karşılama potansiyeline sahiptir. Kendisini sürdürülebilir bazda dikkate alırsak çok kısa sürede amorti edebilir. (Yaklaşık 5 sene) Bu bakımdan iyi bir yatırım olarak değerlendiriliyor.